VIEME AKO EFEKTÍVNE OPTIMALIZOVAŤ VAŠE NÁKLADY NA ELEKTRICKÚ ENERGIU

VIEME AKO EFEKTÍVNE OPTIMALIZOVAŤ VAŠE NÁKLADY NA ELEKTRICKÚ ENERGIU

Poskytujeme energetické poradenstvo v oblasti optimalizácie spotreby a regulácie el.energie pre domácnosti, podnikateľov, ale aj obce pri prevádzkovaní verejného osvetlenia.
Samozrejmosťou je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie v spolupráci s našimi kooperujúcimi firmami.