Ďakujeme za podporu všetkým zákazníkom predajne ELMIX, ktorej prevádzka bola k 31.12.2023 ukončená.
Elektromontážna a elektrorevízna činnosť firmy ELMIX s.r.o. ostáva nezmenená.

O
NÁS


Naša firma ELMIX bola založená v roku 1994 ako združenie, v roku 2004 sa transformovala na ELMIX s.r.o. a pod touto značkou funguje dodnes.
Za uplynulých 30 rokov si našla svoje stabilné miesto na trhu v oblasti elektro. V náročnej konkurencii odborne, kvalitatívne a aj profesionálne obstála a funguje nepretržite už viac ako 29 rokov, k spokojnosti všetkých našich doterajších zákazníkov.

ELMIX


Naša činnosť sa dá rozdeliť na niekoľko oblastí. V prvom rade je to elektromontážna činnosť, kde poskytujeme montážne práce na napäťovej úrovni NN a montáž bleskozvodov. Taktiež zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích a kamerových systémov pre rodinné domy ako aj podnikateľské objekty.

Medzi našich klientov patria aj významné zahraničné spoločnosti ako aj slovenské firmy viď sekcia referencie. Naša činnosť sa dá rozdeliť na niekoľko oblastí. V prvom rade je to elektromontážna činnosť, kde poskytujeme montážne práce na napäťovej úrovni NN a montáž bleskozvodov. Taktiež zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích a kamerových systémov pre rodinné domy ako aj podnikateľské objekty. Ďalej vykonávame našimi kvalifikovanými pracovníkmi elektrorevízie zariadení, kde zabezpečujeme revízie elektrozariadení, bleskozvodov a následne zabezpečujeme odstránenie zistených závad a pravidelné servisovanie v zákonne predpísaných časových intervaloch.

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok | 08:00 - 17:00
Sobota | 08:00 - 12:00
Nedeľa | ZATVORENÉ

Kontaktujte nás

     Centrum 2795/46, Pov. Bystrica
   
    042/432 70 68 (tel. č.)
    0910 99 77 76 (mobil)
   042/426 05 61 (predajňa)

Nájdete nás