O nás

Firma ELMIX

Naša firma ELMIX bola založená v roku 1994 ako združenie, v roku 2004 sa transformovala na ELMIX s.r.o. a pod touto značkou funguje dodnes.

Za uplynulých 25 rokov si našla svoje stabilné miesto na trhu v oblasti elektro.

V náročnej konkurencii odborne, kvalitatívne a aj profesionálne obstála a funguje nepretržite už viac ako 20 rokov, k spokojnosti všetkých našich doterajších zákazníkov.

Medzi našich klientov patria aj významné zahraničné spoločnosti ako aj slovenské firmy viď sekcia referencie.

Naša činnosť sa dá rozdeliť na niekoľko oblastí. V prvom rade je to elektromontážna činnosť, kde poskytujeme montážne práce na napäťovej úrovni NN a montáž bleskozvodov.

Taktiež zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích a kamerových systémov pre rodinné domy ako aj podnikateľské objekty.

Ďalej vykonávame našimi kvalifikovanými pracovníkmi elektrorevízie zariadení, kde zabezpečujeme revízie elektrozariadení ,bleskozvodov a následne zabezpečujeme odstránenie zistených závad a pravidelné servisovanie v zákonne predpísaných časových intervaloch.